Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать АТ «ВТБ БАНК» 27.12.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать  АТ «ВТБ БАНК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «ВТБ БАНК»

                                

№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
2.4 Акції прості іменні форма існування - бездокументарна) рАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історiй" UA4000044853, в кількості 100 шт. Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна) "Фондова біржа ПФТС" UA4000050843, в кількості 60 шт. Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна) ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" UA4000077010, в кількості 1 шт.Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна) ПрАТ "Українська фондова біржа" UA4000079057, в кількості 2 шт. Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна)ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" UA4000111124, в кількості 8 461 540 шт. 27.12.2019 - 2 414 322,35 482 864,47 212016

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

     

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

     
     

№ 2739 від 28.10.2019 р.

     
     

Організатор відкритих торгів (аукціону)

     

Торговець цінними паперами ТОВ «Капітал Таймс»  

Рішення НКЦПФР №492 від 21.04.2016 р про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, строк дії - необмежений

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 58

Тел.: (044) 499-88-34

d.zhypetskyi@capital-times.com

на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

http://www.ux.ua/

Телефон+38 (044) 495-7474, Факс: +38 (044) 495-7473

E-mail: info@ux.ua

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44  

     

Учасники відкритих торгів (аукціону)

     
     

Торгівці цінними паперами – члени АТ «Українська біржа». Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у відкритих торгах (аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі

     
     

Розмір гарантійного внеску

     
     

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

     
     

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

     
     

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

     
     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів - АТ «Українська біржа»

     

Крок аукціону

     
     

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

     
     

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

     
     

Ознайомитись з майном можна:       

АТ «ВТБ БАНК» м. Київ, б-р. Т.Шевченка/ул. Пушкінська, 8/26, електронна пошта info@vtb.com.ua [ mailto:info@vtb.com.ua ]

     

     

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

     
Лісковська Світлана Михайлівна, тел.(067)305-60-44, E-mail: Svetlana.Liskovskaya@vtb.com.ua
     

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

     
     

27.12.2019

     
     

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

Електронний аукціон розпочинається об 11-00 год. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість:

Автоматичне покрокове зниження ціни лоту розпочинається об 11-00 год. та завершується до 16-00 год. (загальна тривалість складає до 5 годин);

Період подання закритих цінових пропозицій розпочинається з 16-00 до 16-15 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).       

Період подання цінової пропозиції претендентом на перемогу розпочинається  з 16-15. до 16-30 год. (загальна тривалість складає до 5 хвилин). 

     
     

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

     

     

Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

     

Кінцевий термін прийняття заяв: 26.12.2019  до 15:00

     
     

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     
     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».

http://www.ux.ua/

     

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

     
        26.12.2019  до 15:00      

Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.

     
     

Розмір реєстраційного внеску

     
     

Реєстраційний внесок відсутній.

     
     

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом проведення відкритих торгів (аукціонів) на фондовій біржі з продажу цінних паперів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціону).

Наступні відкриті торги (аукціон) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон).