Людям з порушення зору Звичайна версія

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать АТ «ВТБ БАНК» 27.12.2019 р.

25.02.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу цінних паперів, які належать  АТ «ВТБ БАНК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «ВТБ БАНК»
№ лотуНайменування активу/стислий опис активу та забезпеченняПочаткова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)Публічний паспорт активу (посилання)
2.4Акції прості іменні форма існування - бездокументарна) рАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історiй" UA4000044853, в кількості 100 шт. Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна) "Фондова біржа ПФТС" UA4000050843, в кількості 60 шт. Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна) ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" UA4000077010, в кількості 1 шт.Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна) ПрАТ "Українська фондова біржа" UA4000079057, в кількості 2 шт. Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна)ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" UA4000111124, в кількості 8 461 540 шт.27.12.2019 - 2 414 322,35482 864,47http://torgi.fg.gov.ua/212016


                                                                                                                                                                                                                                                 
     Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів
     
     № 2739 від 28.10.2019 р.
     
     Організатор відкритих торгів (аукціону)
     
Торговець цінними паперами ТОВ «Капітал Таймс»  
Рішення НКЦПФР №492 від 21.04.2016 р про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, строк дії - необмежений
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 58
Тел.: (044) 499-88-34
d.zhypetskyi@capital-times.com
на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
http://www.ux.ua/
Телефон+38 (044) 495-7474, Факс: +38 (044) 495-7473
E-mail: info@ux.ua
Адреса: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44  
     Учасники відкритих торгів (аукціону)
     
     Торгівці цінними паперами – члени АТ «Українська біржа». Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у відкритих торгах (аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі
     
     Розмір гарантійного внеску
     
     5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів
     
     Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)
     
     Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.
     
     Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску
     
     Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів - АТ «Українська біржа»
     Крок аукціону
     
     1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів
     
     Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних
     
     Ознайомитись з майном можна:       
АТ «ВТБ БАНК» м. Київ, б-р. Т.Шевченка/ул. Пушкінська, 8/26, електронна пошта info@vtb.com.ua [ mailto:info@vtb.com.ua ]
     
     Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом
     
Лісковська Світлана Михайлівна, тел.(067)305-60-44, E-mail: Svetlana.Liskovskaya@vtb.com.ua
     Дата проведення відкритих торгів (аукціону)
     
     27.12.2019
     
     Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону
     
     Електронний аукціон розпочинається об 11-00 год. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість:
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту розпочинається об 11-00 год. та завершується до 16-00 год. (загальна тривалість складає до 5 годин);
Період подання закритих цінових пропозицій розпочинається з 16-00 до 16-15 год. (загальна тривалість складає до 15 хвилин).       
Період подання цінової пропозиції претендентом на перемогу розпочинається  з 16-15. до 16-30 год. (загальна тривалість складає до 5 хвилин).

     
     Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)
     

     Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.
     Кінцевий термін прийняття заяв: 26.12.2019  до 15:00
     
     Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону
     
     Перерахування гарантійного внеску здійснюється на рахунок організатора торгів – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».
http://www.ux.ua/
     Кінцева дата перерахування гарантійного внеску
     
        26.12.2019  до 15:00      Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години робочого дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні.

     
     Розмір реєстраційного внеску
     
     Реєстраційний внесок відсутній.
     
     Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом проведення відкритих торгів (аукціонів) на фондовій біржі з продажу цінних паперів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціону).
Наступні відкриті торги (аукціон) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон).

            

Результати відкритих торгів (аукціону)1. Банк: АТ «ВТБ БАНК»
2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону) : 27.12.2019
3. Організатор відкритих торгів (аукціону) : ТОВ «КАПІТАЛ ТАЙМС»

Номер лотуНазва лотуПочаткова ціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні), грн.Ціна продажу, грн./ відкриті торги (аукціон) скасовані або визнані такими, що не відбулися
2.4Акції прості іменні форма існування - бездокументарна) рАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історiй" UA4000044853, в кількості 100 шт. Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна) "Фондова біржа ПФТС" UA4000050843, в кількості 60 шт. Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна) ПрАТ "Київська міжнародна фондова біржа" UA4000077010, в кількості 1 шт.Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна) ПрАТ "Українська фондова біржа" UA4000079057, в кількості 2 шт. Акції прості іменні (форма існування - бездокументарна)ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" UA4000111124, в кількості 8 461 540 шт.2 414 322,35Не проданий